Skibbroen RibeAndelsboligforeninger

Vi har mange års erfaring indenfor administration af andelsboligforeninger og varetager alle normalt forekommende administrationsopgaver i forbindelse med foreningens og ejendommens drift. Der er med vore forskellige løsninger mulighed for at vælge, i hvor stor udstrækning vi skal deltage i driften. Se en oversigt her.

Vi er servicemindede og har stor indsigt i styring af økonomi, som efter vor opfattelse er essentiel for foreningens evne til at vedligeholde ejendommen og opretholde en fornuftig driftsmæssig status. Desuden er en god økonomi vigtig for værdifastansættelsen af de enkelte andelsbeviser. Jo bedre økonomi - des bedre pris kan der opnås for andelsbeviset, den dag andelslejligheden skal sælges.

Alle andelsboligforeninger får uden ekstra omkostninger adgang til vort unikke WehnerOnline koncept, som sikrer, at bestyrelsen løbende bliver orienteret om foreningens drift og status ligesom alle dokumenter m.v. er samlet centralt. Der er adgang når som helst - hvor som helst, hvor der er en PC og en Internet forbindelse tilstede.

Overlad administrationen til Wehner Administration, og slip af med de daglige rutiner, som vi løser sikkert, trygt og effektivt - naturligvis til en konkurrencedygtig pris.

Vores administration indbefatter bl. a. følgende opgaver:

 • Opkrævninger
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger
 • Andelsboligforeningens ansatte
 • Budgettering og bogføring
 • Periodeopgørelser
 • Opstilling af årsregnskab
 • Forsikringer
 • Ejerskifte
 • Aflæsning af varme
 • Generalforsamlinger
 • Lejeforhøjelser
 • Andelsoverdragelser
 • Ventelistestyring
 • Kontakt til myndigheder
 • Løbende juridisk og økonomisk rådgivning
 • osv.

Desuden er vi gerne behjælpelig med salgspapirer, påtegning på andelsbeviser m.v.

Vi kan naturligvis også levere en skræddersyet administrationsaftale efter nærmere aftale.